Odpadke iz gospodinjstev lahko v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad (CRO SSG) odlagate le v delovnem času centra:

  • od ponedeljka do petka: med 7. in 19. uro
  • v soboto: med 7. in 15. uro  

To velja tudi za  ekološki otok v CRO SSG, ki je po novem izven delovnega časa zaprt.

Odpadke ni dovoljeno odlagati zunaj ekološkega otoka. Zoper morebitne kršitelje veljavnih predpisov bodo s strani pristojnih organov uvedeni prekrškovni postopki.

Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad je pod videonadzorom.