CENIKI

KOMUNALNE STORITVE

Novi cenik osnovnih komunalnih storitev za področje občine Krško (veljaven od aprila 2017)

Cenik osnovnih komunalnih storitev za področje občine Krško (veljaven do vključno marca 2017)  

Cenik osnovnih komunalnih storitev za področje občine Kostanjevica na Krki in del občine Šentjernej 

Cenik posebnih storitev za območje občine Krško

Cenik posebnih storitev za področje občine Krško

Cenik posebnih storitev zbiranja in obdelave komunalnih odpadkov

Cenik odlaganja komunalnih odpadkov

Porazdelitev količn odlaganja za marec

Porazdelitve količin za pretekle mesece najdete pod tabelo

Cenik posod za odpadke

Cenik najema in pranja kontejnerjev in posod ter drugih komunalnih storitev

Cenik za storitev izdelave vodomernega sklopa in zamenjave vodomera zaradi mehanskih poškodb

Cenik prekinitev dobave vode in začasnega priklopa ter odklopa priključka

Cenik ostalih komunalnih storitev

STORITVE NA TRŽNICI VIDEM

Cenik storitev na Tržnici Videm

POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev v občini Krško

Cenik letnih najemnin za grobne prostore

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev v občini Kostanjevica na Krki

GRAMOZNICA STARI GRAD

Cenik materialov iz gramoznice in separacije Stari Grad

Cenik dobave zemlje

BETONARNA

Cenik svežih betonskih mešanic

CESTNE ZAPORE

Cenik izvedbe cestne zapore

OSTALE STORITVE

Cenik strojnih in prevoznih storitev

Cenik režijskih ur

Porazdelitev količin odlaganja za januar 2017

Porazdelitev količin odpadkov za februar 2017

Porazdelitev količin odpadkov za april 2017

Elaborati o oblikovanju cen storitev javnih služb: