Informacije o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Na območju občine Krško družba Kostak izvaja:

  • pogrebne storitve: organizacija pogrebne svečanosti in pokopa ter ureditev vseh formalnosti.
  • pokopališke storitve: urejanje in vzdrževanje pokopališča, oddaja grobov v najem, vodenje evidenc, izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.

Kontakti:

T: 07 48 17 304 ali 07 48 17 227 (vsak delavnik od 7. do 15. ure)
M: 041 615 341 (dosegljivost izven delovnega časa)
Številka je na voljo tudi na Centru za obveščanje RS (telefonska številka 112). Elektronski naslov za vprašanja in pobude: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Urejanje in vzdrževanje pokopališč

V družbi Kostak skrbimo za urejanje in vzdrževanje skupnih površin na pokopališčih, najemniki grobnih mest pa ste zadolženi za vzdrževanje grobov in vmesnih poti med grobovi.


Skrb za varovanje okolja tudi na pokopališčih

Na vseh pokopališčih je uveden sistem ločenega zbiranja odpadkov, kar pomembno pripomore k varovanju okolja. Nameščene so posode z ustreznimi oznakami za zbiranje:

  • sveč
  • bioloških odpadkov: cvetje, trajnice, grmovnice, odvečna zemlja, ipd.
  • embalaže: plastični cvetlični lončki, embalažni material, ipd.
  • in ostalih odpadkov iz pokopališč: trakovi z napisi, umetne rože, krpe, gobe ikeban, glinene posode, ipd.

V te posode na pokopališčih ni dovoljeno odlagati odpadkov iz gospodinjstev.


Opravljanje kamnoseških del

V skladu s 36. členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) mora upravljavec pokopališča izdati soglasje za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov ali drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča. Za izvajanje del je potrebno nasloviti Vlogo za izdajo soglasja, ki jo najdete na naši spletni strani v rubriki Obrazci. Vsa dela je potrebno priglasiti upravljavcu najmanj 3 dni pred načrtovanim izvajanjem del. Brez soglasja kamnoseških del ni dovoljeno izvajati.

Betonske in druge odpadke ter materiale v zvezi s postavitvijo ali odstranitvijo spomenikov je potrebno odpeljati na odlagališče izven pokopališč.

Delovni čas Centra za ravnanje z odpadki je ob delavnikih od 7. do 18. ure in v soboto od 7. do 15. ure.