Objavljamo dve prosti delovni mesti pobiralec M/Ž

Izobrazba:

program za osnovno izobraževanje oziroma pridobljena kvalikfikacija NPK  

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • prenašanje posod za zbiranje odpadkov od njihovega stojnega mesta do vozila in vračanje nazaj na stojno mesto
 • praznjenje posod za zbiranje komunalnih odpadkov v smetarsko vozilo in upravljanje s hidravliko vozila
 • čiščenje onesnažene površine cestišča in stojnih mest posod za zbiranje odpadkov
 • pomoč vozniku pri manevriranju z vozilom
 • pomoč vozniku pri praznjenju smetarskega vozila
 • čiščenje notranjosti in zunanjosti smetarskega vozila
 • sodelovanje z voznikom pri vzdrževanju vozila
 • pobiranje odpadkov po odlagališču
 • skrb za brezhibnost in varno delo delovnih strojev in naprav
 • čiščenje ekoloških otokov
 • vodenje zahtevane dokumentacije v zvezi z uporabo vozila, ki je v lasti družbe, skladno z določili splošnih aktov
 • izvajanje aktivnosti zapisanih v organizacijskih predpisih s področja kakovosti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca                     

Trajanje zaposlitve:

za določen čas 6 mesecev

 

Rok za prijavo: 5 delovnih dni.