Objavljamo 3 prosta delovna mesta strojnik-voznik (bagerist) M/Ž

Opis razpisanega delovnega mesta:

program za osnovno izobraževanje oziroma pridobljena NPK,

vozniški izpit B in C kategorije

delo v tujini

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi  

 • opravljanje dela voznika tovornega vozila in po potrebi strojnika težke gradbene mehanizacije
 • skrb za pravilno delovanje tovornega vozila in delovnega stroja
 • vzdrževanje tovornega vozila in delovnega stroja po naročilu operativnega vodje avto-strojnega parka z mehanično delavnico
 • v času neopravljanja del voznika, opravljanje del strojnika
 • vodenje evidenc opravljenega dela, prevoženih kilometrih vozil in opravljenih delovnih ur gradbenih strojev, s katerimi opravlja delo in le te posreduje obračunskemu tehniku
 • opravljanje potrebnega gradbenega dela na gradbišču, po nalogu vodje gradbišča, delovodje ali skupinovodje
 • opravljanje vzdrževalnih del pri letnem vzdrževanju cest po navodilih koordinatorja za to področje
 • v zimskem času pluženje in posip cest po nalogu koordinatorja izvajanja zimskega vzdrževanja
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti ter sodelovanje pri presojah
 • vodenje zahtevane dokumentacije v zvezi z uporabo dodeljenega vozila, ki je v lasti družbe, skladno s splošnimi akti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

Rok za prijavo: 5 delovnih dni.