Objavljamo 4 prosta delovna mesta gradbinec M/Ž

Opis razpisanega delovnega mesta:

Zahtevana III. stopnja strokovne izobrazbe gradbene smeri

Delovno mesto za določen čas enega leta, delo v Nemčiji.

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • opravljanje vseh manj zahtevnih del na področju gradenj
 • pomoč zidarju, tesarju ali železokrivcu pri vseh opravilih zidanja, tesarskih in železokrivskih del, pri izdelovanju tlakov, fasad, izolacij
 • izvajanje manj zahtevnih gradbenih del pri polaganju vseh vrst kanalizacije in cevovodov
 • vključitev v izvajanje vzdrževanja cest in pomoč cestarju pri novogradnjah
 • v zimskem času vključitev v izvajanje zimskega vzdrževanja cest
 • skrb za kvalitetno izvedbo opravljenega dela in racionalno porabo materiala
 • skrb za zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu
 • izvajanje del po pogodbi za zimsko in letno vzdrževanje cest in spremljajočih površin
 • vodenje zahtevane dokumentacije v zvezi z uporabo dodeljenega vozila, ki je v lasti družbe, skladno s splošnimi akti
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti ter sodelovanje pri presojah
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

Rok za prijavo: 5 delovnih dni.