V šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 družba Kostak razpisuje kadrovske štipendije za naslednje poklice: 

  • 3 štipendije za srednje poklicno izobraževanje, inštalater strojnih inštalacij
  • 2 štipendiji za srednje poklicno izobraževanje, oblikovalec kovin, ključavničar
  • 2 štipendiji za srednje poklicno izobraževanje, zidar
  • 2 štipendiji za srednje poklicno izobraževanje, tesar
  • 1 štipendija za srednje strokovno izobraževanje, kemijski tehnik
  • 4 štipendije na 1. bolonjski stopnji (dipl. inž. grad., dipl. inž. str., dipl. inž. elek., dipl. inž. energ.)

Rok za prijavo: 25. 9. 2019