Objavljamo prosto delovno mesto z nazivom »Referent za kontroling in kakovost«.

Zaposlujemo na podlagi sposobnosti in znanja ter enakih možnosti, ne glede na spol, starost, versko, rasno ali etično pripadnost. Zainteresirani kandidati naj pošljejo svoje vloge za zaposlitev na naslov: Kostak, d. d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pogoji za omenjeno razpisano delovno mesto so sledeči:

Izobrazba: V. stopnja višješolskega izobraževanja tehnične smeri

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • vodenje vseh potrebnih evidenc v zvezi z ravnanjem z odpadki,
 • spremljanje in evidentiranje količin in vrst odpadnih materialov
 • sodelovanje pri pripravi letnega programa dela in potrebnih poročil,
 • sodelovanje pri razporejanju in izvajanje nadzora nad delavci in delovnimi sredstvi na dejavnosti proizvodnje,
 • vodenje vseh potrebnih evidenc in rednih kontrol, skladno z zakonodajo,
 • sodelovanje pri izdelavi poročil za zunanje institucije,
 • priprava popisa del, ponudb in obračuna izvedenih del,
 • priprava in nadzor nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti ter sodelovanje pri presojah,
 • priprava dokumentacije za nadure delavcev,
 • dnevno poročanje o evidenci ur delavcev,
 • redna mesečna poročila o izvedenih delih, frekvenci odpadnih materialov in porabi časa, energentov in potrošnega materiala,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • obveščanje nadrejenih o ugotovljenih nepravilnostih,
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca
 • vodenje zahtevane dokumentacije v zvezi z uporabo vozila, ki je v lasti družbe, skladno z določili splošnih aktov,
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca,

Čas zaposlitve: za določen čas 12 mesecev

Rok za prijavo: 5 delovnih dni od objave razpisa

Datum objave: 27. 11. 2019