Obveščamo uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Podbočje, da je voda zdravstveno ustrezna in prekuhavanje ni več potrebno.