Objavljamo prosta delovna mesta v družbi Kostak. Pisne prijave sprejemamo do vključno 28. 5. 2021 na naslov Kostak d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško.

Kandidati lahko oddate vlogo za prosto delovno mesto tudi preko elektronske pošte na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali pošljete na naslov Kostak, d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško. K vlogi priložite vsa dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Kontaktni osebi za dodatne informacije sta Martina Kukovičič in Renata Resnik, telefonska številka (07) 48-17-204 ali (07) 87-00-405, elektronsko sporočilo Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Opis razpisanega delovnega mesta za 1 kandidata / kandidatko (M/Ž):

Naziv: VZDRŽEVALEC IK OMREŽJA, Sektor gospodarskih javnih služb kolektivne rabe

Opis del in nalog:

 • opravljanje vzdrževalnih posegov in pregledovanje IK omrežja
 • odpravljanje okvar in odkrivanje pomanjkljivosti na napravah IK omrežja
 • sodelovanje pri pripravi kalkulacij in predračunov ter obračunov izvedenih del na IK omrežju
 • priprava poročil o izvedenih delih v rednem delovnem času in izvedenih delih izven rednega delovnega časa
 • naročanje potrebnega materiala in sredstev za neposredno izvajanje vzdrževalnih del
 • sodelovanje z vodjo projekta pri pripravi planov dela in poročil
 • vodenje zahtevane dokumentacije v zvezi z uporabo dodeljenega vozila, ki je v lasti družbe, skladno s splošnimi akti
 • odpravljanje napak in nepravilnosti v fazi delovanja
 • sodelovanje na tehničnih pregledih
 • priprava in nadzor nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti ter sodelovanje pri presojah
 • vodenje zahtevane dokumentacije v zvezi z uporabo dodeljenega vozila, ki je v lasti družbe, skladno s splošnimi akti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

Zaposlitveni čas: zaposlitev za določen čas 6 mesecev

Izobrazba in ostale zahteve:  V. stopnja izobraževalnega programa tehnične smeri

 

Opis razpisanega delovnega mesta za 1 kandidata / kandidatko (M/Ž):

Naziv: INVESTICIJSKI IN PROJEKTNI KONTROLOR, Služba za kontroling in kakovost

Opis del in nalog:

 • priprava investicijskih izračunov in elaboratov (investicijske dokumentacije) pri načrtovanju večjih projektov (investicij)
 • spremljanje realizacije teh projektov (investicij) v fazi izvajanja in obratovanja (priprava zaključnih in vmesnih poročil)
 • zbiranje in ureditev planov za nabavo osnovnih sredstev posameznih sektorjev in služb
 • priprava poročil o realizaciji nabav osnovnih sredstev glede na plan
 • analiziranje poslovnih procesov
 • sodelovanje v projektnih skupinah
 • spremljanje javnih razpisov
 • priprava dokumentacije za prijavo projektov na razpise, ekonomsko spremljanje izvajanja projekta, priprava zahtevkov in poročil o sofinanciranem projektu
 • sodelovanje pri inventurah
 • sodelovanje pri presojah
 • sodelovanje pri pripravi letnega plana službe in poročila o delu službe
 • vodenje zahtevane dokumentacije v zvezi z uporabo dodeljenega vozila, ki je v lasti družbe, skladno s splošnimi akti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

Zaposlitveni čas: zaposlitev za nedoločen čas 

Izobrazba in ostale zahteve:  VII. stopnja univerzitetnega izobraževalnega programa ekonomske ali komercialne smeri