Družba Kostak na otoku Hvaru na področju mest Vrboska in Basina že gradi infrastrukturo za vodovod in kanalizacijo. V petek, 18. junija 2021, pa je bila podpisana pogodba za izgradnjo dveh čistilnih naprav. Čistilna naprava naprava Stari Grad bo zgrajena za  9.000 populacijskih enot (PE), čistilna naprava Jelsa pa za 6.000 PE. Predviden je podmorski izpust v dolžini 2 km. Vrednost projekta 57 mio HRK oziroma 7,5 mio EUR. Projekt bomo izvajali skupaj s konzorcijskim partnerjem Loveco,  d. o. o. 

Čistilni napravi bosta predvidoma zgrajeni do avgusta 2023, sledilo bo enoletno testno obdobje. V projektu sodelujemo s hrvaškimi projektanti in izvajalci. Projekt se izvaja po FIDIC rumena knjiga – projektiraj in izvedi.