Letos bodo znova 1. novembra na pokopališčih potekale spominske slovesnosti in maše. Zaradi epidemičnih razmer lahko še pride do sprememb. 

 

Krško: ob 14.00 maša, ob 14.30 molitve (komemoracije ne bo)

Raka:  ob 14.00 maša in molitve

Leskovec pri Krškem: ob 14.00 maša in molitve

Veliki Trn:  ob 14.00 maša in molitve

Brestanica: ob 14.00 komemoracija in molitve

Podbočje: ob 9.00 uri komemoracija, ob 14.00 maša, ob 15.00 molitve

Kostanjevica na Krki: ob 15.00 molitve

Gorica: ob 15.30 maša in molitve

Stranje: ob 11.00 maša in molitve

Rožno: ob 8.30 maša

Senovo: komemoracije ne bo, za mašo še ni znano

Koprivnica: še ni znano