Na pokopališčih bodo potekale spominske slovesnosti in bogoslužja ob spodaj navedenih urah:

Krško: ob 14.30 

Raka:  ob 14.00 

Leskovec pri Krškem: ob 14.00 

Veliki Trn:  ob 14.00  

Brestanica: ob 14.00 

Gorica pri Raztezu: ob 15.30 

Stranje: ob 11.00 

Rožno: ob 8.30 

Senovo: ob 10.00 

Kostanjevica na Krki: ob 15.00