Družba Kostak bo v okolici Velenja zaposlila več delavcev na področju ravnanja z odpadki na industrijski ravni, in sicer:

 • 2 vodji izmene zbirnega centra,
 • 9 voznikov (vožnja samonakladalca in abroll vozila),
 • 8 voznikov – koordinatorjev pomožnih del,
 • 10 koordinatorjev pomožnih del.

Dela se bodo izvajala na sedežu podjetja Gorenje d.o.o., Partizanska 12, Velenje.

Pričetek del bo 3. 1. 2023 in bo organizirano v dveh izmenah.

Za več informacij smo na voljo na 051 623 635 in mailu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  (Zoran Rodič) ter na (07) 87 00 405 in mailu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

OPIS POSAMEZNIH DELOVIH MEST

IZMENOVODJA, 2 zaposlitvi:

 • vodi in nadzira delo v zbirnem centru Gorenje, 
 •  razporeja, nadzira in odloča o delu operativnih skupin,
 • izdaja naloge podrejenim ter vodi evidenco opravljenih ur,
 • pripravlja potrebne evidence in dokumente za organizacijo delovnih procesov,
 • vodi in nadzira izvajanje predpisov iz VZPD in VPP,
 • spremlja in rešuje reklamacije v zvezi s kvaliteto, pravilnostjo in pravočasnostjo prevzema odpadkov,
 • spremlja kakovost dela pri ročnem sortiranju odpadkov ter kakovosti izhodnega materiala,
 • ročno sortiranje in prebiranje odpadkov,
 • vodenje evidenc o prevzemih, obdelavah in oddajah odpadkov,
 • skrbi za osnovna delovna sredstva, delovne stroje in naprave (čistost, urejenost, brezhibnost, nadzor nad opravljanjem tehničnih pregledov, vzdrževanje),
 • vodenje zahtevane dokumentacije v zvezi z uporabo vozil, ki so v lasti družbe (izdaja potnih nalogov, kontrola tahografov, kontrola prispelih računov v zvezi s popravili vozil),
 • skrbi za čistost in urejenost zbirnega centra v Gorenju,
 • opravlja druga dela in naloge po nalogu nadrejenega.

 

VOZNIK, 9 zaposlitev:

 • priprava vozila za vožnjo, s pregledom o tehnični brezhibnosti vozila in izpisom potrebne dokumentacije,
 • upravljanje z vozilom,
 • skrbi za tehnično brezhibnost, vzdrževanje in čiščenje vozila,
 • vodenje dokumentacije v zvezi z uporabo vozila in opravljenih delih (potni nalogi, delovni nalogi, poročila s terena),
 • obveščanje nadrejenih o ugotovljenih nepravilnostih na terenu,
 • rešuje reklamacije v zvezi s kvaliteto sortiranih odpadkov na izvoru pred prevzemom odpadkov,
 • nakladanje, razkladanje in praznjenje kontejnerjev z odpadki,
 • tehtanje odpadkov in izdaja ustreznih listin,
 • zaščita odprtih kontejnerjev s prekrivno mrežo pri prevozih,
 • skrb, da se pri izvajanju storitve ne onesnaži odjemnega mesta oziroma je le-to vedno čisto,
 • čiščenje onesnažene površine okrog kontejnerjev, 
 • skrb za varstvo pri delu in požarno varnost,
 • skrb za brezhibnost in varno delo delovnih strojev in naprav,
 • opravlja druga dela po nalogu nadrejenega.

 

VOZNIK-KOORDINATOR POMOŽNIH DEL, 8 zaposlitev:

 • priprava vozila za vožnjo, s pregledom o tehnični brezhibnosti vozila in izpisom potrebne dokumentacije,
 • upravljanje z vozilom,
 • skrbi za tehnično brezhibnost, vzdrževanje in čiščenje vozila,
 • vodenje dokumentacije v zvezi z uporabo vozila in opravljenih delih (potni nalogi, delovni nalogi, poročila s terena),
 • obveščanje nadrejenih o ugotovljenih nepravilnostih na terenu,
 • rešuje reklamacije v zvezi s kvaliteto sortiranih odpadkov na izvoru pred prevzemom odpadkov,
 • nakladanje, razkladanje in praznjenje kontejnerjev z odpadki,
 • tehtanje odpadkov in izdaja ustreznih listin,
 • zaščita odprtih kontejnerjev s prekrivno mrežo pri prevozih,
 • skrb, da se pri izvajanju storitve ne onesnaži odjemnega mesta oziroma je le-to vedno čisto,
 • čiščenje onesnažene površine okrog kontejnerjev, 
 • skrb za varstvo pri delu in požarno varnost,
 • skrb za brezhibnost in varno delo delovnih strojev in naprav,
 • upravljanje delovnih strojev in naprav (viličar, grabilec, stiskalnica kovin, balirna stiskalnica, mobilna stiskalnica, mlin za stiropor s toplotno stiskalnico, tovorno vozilo) z namenom ravnanja z odpadki,
 • ročno in strojno ravnanje z odpadki (sortiranje, stiskanje, naklad, razklad…),
 • ročno sortiranje odpadkov,
 • skrb za takojšnje odstranjevanje odpadkov z delovnega mesta,
 • odstranjevanje razsutih odpadkov s predhodnim razvrščanjem,
 • posluževanje mobilnih naprav (mobilne stiskalnice, mlin za stiropor s toplotno stiskalnico),
 • vzdrževanje reda in čistoče delovnega mesta, poslovnih prostorov, zbirnega centra,
 • skrb za varstvo pri delu in požarno varnost,
 • skrb za brezhibnost in varno delo delovnih strojev in naprav,
 • opravlja druga dela po nalogu nadrejenega.

 

KOORDINATOR POMOŽNIH DEL, 10 zaposlitev:

 • ročno sortiranje odpadkov,
 • skrb za takojšnje odstranjevanje odpadkov z delovnega mesta,
 • odstranjevanje razsutih odpadkov s predhodnim razvrščanjem,
 • posluževanje mobilnih naprav (mobilne stiskalnice, mlin za stiropor s toplotno stiskalnico),
 • upravljanje delovnih strojev in naprav (viličar, stiskalnica kovin, balirna stiskalnica, mobilna stiskalnica, mlin za stiropor s toplotno stiskalnico) z namenom ravnanja z odpadki,
 • vzdrževanje reda in čistoče delovnega mesta, poslovnih prostorov, zbirnega centra,
 • skrb za varstvo pri delu in požarno varnost,
 • skrb za brezhibnost in varno delo delovnih strojev in naprav,
 • opravlja druga dela po nalogu nadrejenega.