Objavljamo prosto delovno mesto z nazivom "delovodja gradbenih del II", v Sektorju gradenj delniške družbe Kostak. Zaposlitev je planirana za eno osebo, za nedoločen čas, s poskusnim delom treh mesecev.

Pisne prijave sprejemamo do vključno 7. februarja 2023, na naslovu Kostak d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško, ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Več informacij dobite v kadrovski službi na 07 87-00-405 ali 07 48-17-204. Telefonska številka centrale družbe Kostak d. d. je 07 48-17-200.

 

Opis razpisanega delovnega mesta:

Naziv: DELOVODJA GRADBENIH DEL II, Sektor gradenj

 

Opis del in nalog:

- organiziranje in vodenje del in discipline na gradbišču

- razporejanje, kontroliranje delavcev in porabe materiala

- vodenje gradbene knjige in delovodskih dnevnikov

- vodenje evidence porabljenega materiala, opravljenih storitev in evidence delovnih ur delavcev in kooperantov na posameznem gradbišču

- skrb za dvig materiala iz skladišča in ustrezno skladiščenje materiala na gradbišču

- pravočasno sporočanje potreb po materialih, naročanje in vračanje neporabljenega materiala v skladišče

- skrb za zaščito delovnih mest, pravilno postavitev prometne in druge signalizacije, da se zagotavlja varnost in zdravje pri delu v skladu z določbami zakonodaje

- razporejanje delovnih strojev in zaposlenih v enoti operative na aktivnost izvajanja zimskega vzdrževanja cest, s katerimi družba upravlja

- odgovornost za ekonomično izrabo delovnega časa in racionalno rabo materiala in sredstev za delo

- skrb za razporejanje in odrejanje del zaposlenim v skladu z opravljenimi zdravstvenimi pregledi in ugotovitvami ter usposobljenostjo s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in usposobljenostjo za delo s slikovnimi zasloni

- izvajanje del po pogodbi za zimsko in letno vzdrževanje cest in spremljajočih površin

- sodelovanje v projektnih skupinah

- skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti ter sodelovanje pri presojah

- vodenje zahtevane dokumentacije v zvezi z uporabo dodeljenega vozila, ki je v lasti družbe, skladno s splošnimi akti- opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

 

Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba:

V. stopnja strokovne izobrazbe gradbene smeri in obvezno znanje nemškega jezika