Objavljamo prosto delovno mesto za določen čas 6 mesecev, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, z nazivom KNJIGOVODJA I, v Finančno-računovodskem sektorju in informatiki. Pisne prijave opisanih delovnih mest sprejemamo do 30. 6. 2024. Vlogo za prosto delovno mesto pošljite na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po redni pošti na Kostak, d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško. K vlogi priložite vsa dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Kontaktni osebi za dodatne informacije sta Martina Kukovičič na (07) 87-00-405 in Nives Žveglič na (07) 48 17 204. Telefonska številka centrale družbe Kostak je 07 48 17 200.

Zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti.

 

Opis razpisanih delovnih mest: 

1)  Naziv: KNJIGOVODJA I v Finančno-računovodskem sektorju in informatike 

Opis del in nalog:

 • priprava dokumentov za obračun plač, nadomestil in drugih osebnih prejemkov ter povračil stroškov v zvezi z delom
 • razčlenjevanje plač po poslovno-izidnih mestih, stroškovnih mestih in nosilcih
 • sestavljanje raznih statističnih in drugih poročil o izplačanih plačah (obrazec za odmero dohodnine, obvestilo delavcem, ZPIZ, M-4,…)
 • izvajanje sodnih in administrativnih prepovedi na plače delavcev ter sestavljanje raznih potrdil delavcem o plačah in drugih prejemkih
 • obračun pogodbenega dela, javnih del, avtorskih honorarjev in drugih izplačil fizičnim osebam
 • spremljanje in kontroliranje ter knjiženje vseh poslovnih dogodkov po kontih glavne knjige od nivoja podjetja kot
 • celote, sektorjev, poslovno-izidnih enot in stroškovnih mest
 • kontroliranje, evidentiranje in sestavljanje obrazca za davek na dodano vrednost
 • sestavljanje različnih statističnih poročil o poslovanju podjetja
 • mesečna izdelava bruto bilance, izkazov poslovanja ter priprava analiz in poročil
 • urejanje knjigovodske dokumentacije in njeno arhiviranje 

Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba: V ali VI. stopnja izobraževalnega programa ekonomske smeri

Zaposlitev: določen čas 6 mesecev z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

Zaželeno:

 • znanje programa Vasco in Hermes
 • izkušnje 3 leta na podobnih delovnih mestih