Objekt je nov večnamenski dom, lociran v Spodnjem Starem Gradu.

Večnamenski objekt je pravokotnega tlorisa, s skupno neto površino v pritličju cca 163 m2 in 50 m2 v mansardi. Zasnovan je kot P + M zgradba z osrednjo dvorano z 98 sedeži. Streha je dvokapnica z nadstreški v obliki ravne strehe.

Objekt je v pritličju sestavljen iz dveh delov. V enem delu so umeščeni spremljajoči prostori (vetrolov, sanitarije, kuhinja in tehnični prostor), ki se navezujejo na glavni del – večnamenski prostor za družabne, kulturne dogodke. Dvorana z odrom in zaodrjem se na južni strani odpira na zunanje površine, preko zložljive steklene stene, ki bodo nadkrite z leseno nadstrešnico z ravno streho, finalno obdelano kot objekt. S tem se poveča funkcionalna površina prostora.

V mansardi je večnamenski prostor z galerijo z možnostjo lastnih sanitarij in čajne kuhinje ter dostopen preko zunanjega stopnišča. S fleksibilno uporabo notranjih in zunanjih površin ter s širjenjem notranje vsebine na zunanje površine bo možno oblikovati pogoje za raznovrstna družabna dogajanja.

Zunanjo ureditev bodo predstavljali dostop, tlakovane površine in parkirišče za 13 vozil. Na skrajnem vzhodnem robu območja urejanja bo prostor za eventualni gospodarski prehod, ki bo ločen od objekta z zasaditvijo.