Izgradnja razvojnega inštituta ZEL-EN v Poslovni coni Vrbina

Obseg del: gradbeno obrtniška dela (jeklena konstrukcija,fasada, ravna streha, elektro instalacije, zunanja ureditev

Leto izgradnje: 2014