Rekonstrukcija ceste s pripadajočo infrastrukturo v delu Dolenja vas pri Krškem

Obseg del: kanalizacija, tlačni vod, javna razsvetljava, vodovod, črpališče

Leto izgradnje: 2015