Ureditev komunalne infrastrukture v naselju Kremen

Obseg del: fekalna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, cestišče, pločniki

Leto izgradnje: 2013