Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora, širše prispevno območje CČN Maribor, Občina Hoče–Slivnica.

Leto izgradnje: 2015

Obseg del: kanalizacija 18 km, tlačni vod, 3 črpališča, kolektor