Ureditev Športno rekreacijskega centra Dovško

Vrednost del (Kostak): 798.000 EUR brez DDV

Čas gradnje: 2011–2012 

Obseg del: zunanja ureditev ŠRC Dovško, arhitektura, elektro dela ŠRC Dovško, strojna dela ŠRC Dovško, TK dela ŠRC Dovško, gradbena dela Kajuhova ulica, vodovod Kajuhova ulica, elektro dela Kajuhova ulica,  center za mete – športne površine