Prizidava in rekonstrukcija OŠ Raka

Vrednost del (Kostak): 2.2 mio EUR brez DDV

Čas gradnje: april 2011–oktober 2011

Obseg del: gradbeno obrtniška dela, okolje, strojne instalacije, elektro instalacije, oprema, oprema kuhinja, javna razsvetljava, regionalna cesta,...