Pomembnejši projekti Sektorja gradenj so naslednji:

 • VIPAP – izgradnja celostnega hidrantnega omrežja, zahtevna rušitvena dela, rekonstrukcija kotla K5
 • NEK – ureditev remontnega kompleksa, arhiva, tehnične restavracije
 • NEK – izgradnja visokovodnih zaščitnih nasipov, Hangar 7
 • Mednarodni železniški prehod  Dobova – plato in komunalna infrastruktura
 • Čelna cestninska postaja Drnovo z upravno zgradbo in kamionski terminal Obrežje
 • Zbirni center Spodnji Stari grad – sortirna linija, ureditev deponije, objekt za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov
 • Izgradnja vodovoda Zaloke, Krško, Škocjan
 • Centralna čistilna naprava Šentjernej – 1. Faza, ČN Globoko in ČN Kostanjevica
 • HE Blanca LOT A1 – pripravljalna dela
 • HE Blanca – LOT A2 – jezovna zgradba – konzorcij za izgradnjo
 • HE Blanca – SKLOP 1, 2 –  izvedba akumulacijskega bazena
 • HE Krško s pripravljalnimi deli in objekt jezovne zgradbe – konzorcij za izgradnjo
 • HE KRŠKO – sodelovanje pri izvedbi akumulacijskega bazena
 • Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja v občini Krško
 • Izgradnja in obnovitev komunalne infrastrukture v Krškem, Sevnici in Brežicah, ter naseljih Drnovo, Brege, Mrtvice, Vihre,  Velika vas, Leskovec, Senovo – Dovško, Kremen, Dolenja vas
 • Krožišče in ureditev ceste skozi Sevnico, 2. etapa R3-679
 • Celostna ureditev ceste skozi Prekopo
 • Izgradnja športno rekreacijskega centra ŠRC Dovško in ŠRC Kostanjevica, Bazen Brestanica
 • Obnova gradu Rajhenburg in obnova fasade na gradu Sevnica
 • Izgradnja stanovanjskih hiš GEN in Glasbena šola v Krškem
 • Izvedba del na ploščadi 37003 na Letališču Cerklje ob Krki
 • Celovita prenova Dalmatinove ulice, Ulice CKŽ in Zatona v Krškem
 • HE Brežice - LOT A2 - jezovna zgradba
 • Trgovski center Sevnica
 • Krožišče Dorc - 1. in 2. faza
 • Preureditev montažnih v fiksna krožišča ob in na mostu čez Savo v Krškem
 • Protipoplavni ukrepi vzdolž starega mestnega jedra v Krškem
 • Stanovanjsko naselje Zelene Jarše, Ljubljana
 • Rekonstrukcija opreme jezu NEK
 • Rekonstrukcija in dozidava Vrtca Brestanica
 • Poslovilni objekt na Raki
 • Proizvodno-skladiščni objekt Grieshaber Logistik

Gradbeništvo kontakt

 

T: 07 48 17 289

Ekostak@kostak.si