Program podeželja Evropa

 

Lokacije svetovalnih pisarn

Krško
Kostak d. d., Leskovška cesta 2a, Stavba komunale

Sevnica
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Stavba krajevne skupnosti

Brežice
CRP d.o.o., Finžgarjeva ulica 1, Brežice

Radeče
Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, Sejna soba

 Kostanjevica na Krki
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7

Bistrica ob Sotli
Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, Sejna soba