Sanacija plazu na Trški gori

Obseg del: pripravljalna dela, zemeljska dela (piloti, zagatnice), voziščne konstrukcije, odvodnjavanje

Leto izgradnje: 2014