Obvestila

Obveščamo vas, da bo zaradi okvare, danes, 29. marca 2017, med 8. in predvidoma 12. uro, motena oskrba s pitno vodo na območju Titove ceste, Ceste Kozjanskega odreda in Delavske Ulice, Senovo. Zaradi zapiranja vodovodnega sistema in nihanja tlakov v cevovodu se lahko pojavi motnost oz. bela obarvanost pitne vode, ki je posledica raztopljenega zraka v vodi. Priporočamo, da dobro izperete inte...

GRADITE? UREJATE OKOLICO?   V Gramoznici Stari Grad vam nudimo posebej ugodne cene za nakup gramoznih materialov, ki so primerni za betone, urejanje okolice in zelenic. GRAMOZ SAVSKI, SEJANE PRANE FRAKCIJE  UPORABA CENA z DDV (EUR/T) POPUST CENA S POPUSTOM DDV (EUR/T) 4-8 mm (CE) zasip cevi beton terase, vrtovi, bazeni, plaže, vrtne poti, cvetlične...

Kakovost pitne vode na javnih vodovodih v občinah Krško in Kostanjevica na Krki se je v letu 2016 izboljšala, saj je bilo ustreznih kar 99 % vzorcev. V družbi Kostak s pitno vodo iz 11 vodnih virov oskrbujemo prilbižno 25.000 prebivalcev. Vodovodno omrežje, s katerim upravljamo, je dolgo kar 828 km. Kakovosti pitne vode namenjamo veliko pozornosti in vodo redno vzorčimo. V lanskem let...

V letošnjem letu je organizator 33. srečanja delavcev komunalnega gospodarstva – Komunaliade 2017 po štirih letih ponovno družba Kostak d.d. Prireditev se bo pričela s posvetom vodilnih delavcev ter otvoritvijo razstave komunalne opreme, v petek, 9. junija 2017, program bo potekal v Krškem in okolici. Športna tekmovanja z družabnim dogajanjem se bodo odvila v soboto, 10. junija 2017, p...

K nemotenemu delovanju kanalizacijskega sistema največ pripomoremo uporabniki Tokratna priloga k računu je zloženka, ki osvetljuje problematiko na področju kanalizacijskega sistema. Z izdano publikacijo želimo podati koristne informacije in vas seznaniti s težavami, ki jih dnevno rešujemo v sklopu upravljanja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ter izvajanja ostalih storitev, o ...

Kerinov Grm, Krško, 17. februar 2017 – V romskem naselju Kerinov Grm so danes dopoldan župan občine Krško mag. Miran Stanko in predstavnik ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj Marko Drofenik v družbi romskih otrok namenu predali sekundarni vodovod, ki je pripeljal pitno vodo do vsakega stanovanjskega objekta oz. vsake gradbene...

Načini obveščanja uporabnikov pitne vode, pustni sejem in odvoz odpadkov NAČINI OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE (za boljši pregled kliknite na sliko z razpredelnico)   Upravljavci javnih objektov (vrtcev, šol, zdravstvenih domov) ter gostinskih in živilskih obratov bodo v posameznih primerih obveščeni po e-pošti ali telefonsko. Vsi uporabniki se lahko na SMS ali elektronsko ...

Zaradi daljšega obdobja nizkih temperatur in zmrzali pozivamo vse uporabnike, da preverijo vodovodne inštalacije. Posledice zmrzali so lahko pokanje vodomerov in posledično puščanje vode. Zato lahko prihaja do motene ali prekinjene oskrbe s pitno vodo. V primeru najdene okvare nas nemudoma obvestite na telefonsko številko 051/686-301.   ...

Pri zagotavljanju pitne vode prihaja v določenih okoliščinah do nihanj v kakovosti pitne vode ali težav pri sami oskrbi. V spodnji tabeli je navedeno na kakšen način uporabnike naših storitev obveščamo v primeru posameznih težav s pitno vodo.         ...

Zaradi daljšega obdobja nizkih temperatur, obveščamo vse uporabnike, ki so priključeni na javni vodovod, da zaščitijo vodovodne inštalacije pred zmrzaljo. Obstaja možnost, da zamrzne vodomer in vodovodni priključek, zato poskrbite za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode. V objektih, ki niso stalno poseljeni (zidanice, vikendi, idr.) občasno preverite stanje vodomernega ja...