Kostak HQ

Obvestila

Komunalna podjetja ob Svetovnem dnevu športa predstavila prednosti pitja vode iz pipe

Krško, 31. maja 2016 – Slovenska komunalna podjetja so danes ob Svetovnem dnevu športa predstavila prednosti, ki jih pitje vode iz >> več…

Obvestilo s položnice za maj

Kratke informacije o praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) Na območjih, kjer ni zgrajene javne kanalizacije, se odpadne >> več…

Plačevanje obveznosti pri polnjenju bazenov

Skladno s spremembo Odloka o oskrbi s pitno v občini Krško vodo (Ur. list RS št. 104/2015) v primeru rabe >> več…

Zunanja presoja sistema vodenja

Letošnja zunanja presoja sistemov vodenja je v družbi Kostak potekala od 4. do 6. maja. Tokrat je skladnost našega sistema >> več…

Spremenjen dolgi naziv podjetja Kostak

Na skupščini delničarjev družbe Kostak, ki je bila 11. maja 2016, je bil sprejet sklep o spremembi naziva podjetja. Dolgi >> več…

Obvestilo o odvozu odpadkov

V zadnjem času ste lahko opazili, da smo s smetarskimi vozili odvažali odpadke iz gospodinjstev in zbiralnic tudi izven rednega >> več…

10. EKO tržnica dobro obiskana

V soboto, 14. maja, je na Tržnici Videm potekala jubilejna 10. EKO tržnica, namenjena okoljevarstvenemu osveščanju mlajših in starejših. V >> več…

Vsi sklepi 23. redne skupščine družbe Kostak soglasno sprejeti

Na današnji 23. redni skupščini družbe Kostak so delničarji soglasno potrdili vse sklepe. Sprejet je sklep o bilančnem dobičku družbe >> več…

Obvestilo s položnice za april

Občinski svet občine Krško sprejel cene za leto 2016 Občinski svet je v marcu sprejel nove cene za storitve gospodarskih >> več…