2004 – 2018 Skokovit razvoj družbe in skupine Kostak

Družba Kostak v letu 2004 praznuje 50-letnico opravljanja komunalne dejavnosti, ob čemer je podjetje prejelo Veliki znak Občine Krško za svoje dolgoletno poslanstvo in prizadevanja.

Upravna stavba KostakLeto kasneje, v letu 2005, v podjetju pozdravijo odprtje nove poslovne stavbe v Žlapovcu, v letu 2006 posodobijo Zbirni center Spodnji Stari Grad z novo prekladalno postajo in ročno sortirno linijo, ki ga v letu 2007 dopolni še Center za ravnanje z gradbenimi odpadki.

V letu 2008 Kostak kupi podjetje HPG Brežice, v letu 2010 sledi nakup podjetja Ansat, montaža in vzdrževanje elektronskih naprav ter ustanovitev podjetja Elite arhitekti.

Hidroelektrarna BrežicePodjetje kot prvo v Sloveniji v letu 2010 prejme certifikat za sistem upravljanja z energijo ISO 50001:2011.

Istega leta družba Kostak naredi pomemben preboj na področju gradbeništva z 31 % deležem sodeluje pri gradnji HE Blanca. Družba Kostak nato sodeluje pri izgradnji hidroelektrarne Krško (2007–2014) in hidroelektrarne Brežice (2014–2017), kjer je bila vodilni partner v konzorciju izvajalcev.

V letu 2011 se v podjetju zamenja uprava. Dotedanjega predsednika uprave Božidarja Resnika zamenja Miljenko Muha, ki je od leta 2006 opravljal funkcijo člana uprave.

Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari GradLeto 2012 zaznamuje preboj na področju ravnanja z odpadki. V Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad odprejo objekt za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. V letu 2015 sledi nadgradnja centra z izgradnjo pokrite kompostarne, ter v letu 2016 še s proizvodno linijo za alternativna goriva. 

V letu 2012 družba Kostak prejme polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Komunaliada 2017 - Kostak skupni zmagovalecV letih 2013 in 2017 družba Kostak organizira srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije – Komunaliado. Ob obeh priložnostih se v Krškem zbere več kot 3000 udeležencev iz vse Slovenije.

60-letnico delovanja družba Kostak proslavi s svečanostjo v Kulturnem domu Krško in izdajo knjige Kostak 60 let.

 

Stanovanjska soseska Zelene JaršeDružba Kostak vstopi na trg zahtevne stanovanjske gradnje. V letu 2017 zaključi svoj do tedaj največji projekt stanovanjske gradnje – stanovanjsko sosesko Zelene Jarše s 113 stanovanji in dvoetažno parkirno hišo v središču Ljubljane.

Kostak svoje poslovanje razširi v tujino. V Beogradu v letu 2015 ustanovijo hčerinsko družbo Kostag, v letu 2017 sledi ustanovitev družbe Kostak BAU v Nemčiji. 

Sortirnica MariborV letu 2018 družba Kostak zaključi gradnjo sortirnice za mariborsko Snago. Objekt je zgrajen »na ključ« in predstavlja enega najsodobnejših tovrstnih objektov v Evropi.