Izvajanje tehničnih nalog upravljanja z omrežji za distribucijo plina

Družba Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., v skladu s Pogodbo o pooblastitvi za izvajanje tehničnih nalog upravljanja z omrežji za distribucijo plina potrošnikom in Pogodbo o izvedbi tržnih raziskav, sklenjenih z Adriaplinom, d. o. o., izvaja naloge:

  • upravljanja omrežja in priključnih plinovodov,
  • aktiviranja novo izvedenih plinovodnih instalacij pri odjemalcih, z izvajanjem odklopov in priklopov ter odstranitev plinomerov,
  • izvedbe intervencijskih posegov na plinovodnem omrežju in na plinskih instalacijah pri odjemalcih plina,
  • zamenjav plinomerov,
  • izvedbe označbe ali zakoličbe poteka trase plinovodnega omrežja,
  • odčitavanja stanj plinomerov pri potrošnikih,
  • nadzora pri izvajanju del v zaščitnem pasu plinovoda po naročilu tretjih oseb,
  • sklepanja pogodb o izvedbi priključnega plinovoda in dobavi plina.