Zgodovina

2004 – 2018 Skokovit razvoj družbe in skupine Kostak se nadaljuje ....

1994 – 2004 Delniška družba Kostak in lastniške spremembe Na osnovi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in Zakona o gospodarskih ....

1985 – 1994  Ukrep družbenega varstva in reorganizacija Na predlog Družbenega pravobranilca samoupravljanja Dušana Dornika je Skupščina občine Krško po ....

1972 – 1984 Komunalno stanovanjsko (stavbeno) podjetje Kostak Krško Novoizvoljeni direktor Branimir Vodopivc se je zavzel, da se Zavod za ....

1965 – 1971 Zavod za komunalno dejavnost Krško Krška občinska skupščina je 25. februarja 1965 sprejela sklep, da se Komunalna ....

1954 – 1964 Komunalna uprava Videm-Krško Ljudski odbor mestne občine Videm-Krško, katere predsednik je bil takrat Jože Kukovičič, je 26. ....