Izgradnja omrežja

1.     Faza – Primarni del – hrbtenica

Družba Kostak na območju občine Krško gradi in vzdržuje odprto širokopasovno omrežje elektronskih telekomunikacij, ki bo omogočilo dostop do svetovnega spleta vsem občanom. H gradnji je družba Kostak pristopila v sodelovanju z Občino Krško, ki je na razpisu Evropskega sklada za regionalni razvoj uspešno pridobila sredstva v višini 6 milijonov evrov za izgradnjo primarnega dela omrežja.

            

Izgradnja primarnega dela – hrbtenice omrežja – se je začela v letu 2008, z gradnjo šestih optičnih central – kolokacij: Kostak-Krško, Brestanica, Zdole, Senuše, Podbočje in Senovo, ter izgradnjo več kot 115 kilometrov kabelske kanalizacije, kamor je položenih več kot 135 kilometrov optičnih kablov.

Izgradnja primarnega hrbteničnega omrežja je bila zaključena v letu 2010 in je omogočila priklop pa omrežje 2881 gospodinjstvom.

 2.     Faza – Sekundarni del in priključki

Gradnja sekundarnega dela omrežja in priključkov se je začela junija 2010 in še traja. Omogoča izgradnjo povezave od primarnega preko sekundarnega dela omrežja do uporabnika. Do konca februarja 2018 je bilo zgrajeno več kot 360 kilometrov kabelske kanalizacije, v katero je položeno več kot 850 kilometrov optičnega kabla.

             

S tem je družba Kostak omogočila dostop do širokopasovnih telekomunikacijskih storitev več kot 3700 gospodinjstvom.