V družbi Kostak izdajamo časopis, ki smo ga v letu 1994 poimenovali Glasnik Kostaka. Prva številka je bila izdana z namenom obveščanja zaposlenih o izdanih certifikatih in o lastninskem preoblikovanju takratnega podjetja. Ohranili smo ta stik z zaposlenimi, razširili na poslovne partnerje ter uporabnike naših storitev in ponosni smo prav na vse natisnjene izvode, ki so nastali do zdaj.

Lahko si jih ogledate na naši spletni strani, preberete in ob tem sledite razvojnim trendom, mnogim uspehom na področju okoljevarstva ter kakovostnemu in predanemu delu zaposlenih. Ustvarjena zastavljena vizija ter smernice so nam vzpodbuda za izvajanje nalog tudi v bodoče.

 

Glasniki Kostaka

 • Številka 26 - junij 2018

  Družba Kostak je bila z 28 mio EUR prihodkov, ustvarjenih leta 2013, prvič uvrščena med 300 največjih podjetij v Sloveniji. Danes družbo Kostak ve...

  Več  
 • Številka 25 - julij 2017

  Za nami je poslovno leto 2016, v katerem so bila pričakovanja realna in odgovorna, na drugi strani pa še vedno ambiciozna. Kljub izzivom smo u...

  Več  
 • Številka 24 – april 2016

  Inovativnost in sodelovanje zaposlenih ključna za doseganje strateških ciljev Leto 2015 je bilo zaključno leto pet-letnega mandata in strateškega pr...

  Več  
 • Številka 23 – maj 2015

  Ob jubilejnem praznovanju 60 let družbe Kostak v letu 2014 smo si podarili tisto, kar smo si obljubili ob koncu

  Več  
 • Številka 22 – julij 2014

  Za nami je eno najbolj pestrih let in ponosni smo, da smo se uspeli obdržati v tako zahtevnem in negotovem

  Več  
 • Številka 21 – december 2011

  Za nami je eno najbolj pestrih let in ponosni smo, da smo se uspeli obdržati v tako zahtevnem in negotovem

  Več  
 • Številka 20 – november 2010

  Skupina Kostak in družba Kostak kljub težavnejšim razmeram uresničujeta zastavljeni gospodarski načrt. Tokrat vam predstavljamo rezultate poslovanj...

  Več  
 • Številka 19 – maj 2010

  Spoštovani zaposleni! Vabimo vas k listanju nove številke časopisa, kjer smo vam približali poslovne rezultate, cilje in drzne načrte, kakor

  Več  
 • Številka 18 – december 2009

  IV uvodniku je predsednik uprave, Božidar Resnik, poudaril, da smo ljudje tisti, ki zaznamujemo podjetje, zato je njegova želja, da

  Več  
 • Številka 17 – april 2009

  Iz vsebine: Mladi ekologi iz vrtca Mali princ, Kostak tudi v letu 2008 posloval uspešno, previdni načrti za 2009, intervju

  Več  
 • Številka 16 – december 2008

  Ponovno smo nanizali veliko pomembnih dosežkov, in sicer: poslovna uspešnost, inovativne nagrade, uspešna akcija zbiranja kosovnih odpadkov, vlaganje...

  Več  
 • Številka 15 – april 2008

  »Kostakov projekt je izbran za energetsko najučinkovitejši, leto poslovne odličnosti, projekti v gradbeništvu, splošna opozorilna stavka, kolektiv...

  Več  
 • Številka 14 – april 2007

  »Povzetek letnega poročila in gospodarskega načrta, intervju s Srečkom Planincem, posodobili smo skrb za okolje, akumulacijski jezovi, presoja kakov...

  Več  
 • Številka 13 – oktober 2006

  »Redna skupščina delničarjev družbe Kostak d.d., Kostak uspešen izvajalec pri izgradnji savskih elektrarn, podpis pogodbe za izvedbo del obnove fa...

  Več  
 • Številka 12 – februar 2006

  »Podjetniška kolektivna pogodba, zasedanje skupščine družbe Kostak d.d., podelitev nagrad za izjemne dosežke in pomoč pri odpravi posledic neurja...

  Več  
 • Številka 11 – julij 2005

  »Povzetek letnega poročila za leto 2004, povzetek gospodarskega načrta za leto 2005, novost na Zbirnem Centru Spodnji Stari Grad, eko

  Več  
 • Številka 10 – junij 2004

  »Povzetek Letnega poročila za leto 2003, povzetki iz gospodarskega načrta poslovanja za leto 2004, nadzorni svet in člani, skupščina in

  Več  
 • Številka 9 – september 2003

  »Poslovanje družbe Kostak v letu 2002, novo vozilo Cappellotto, projekt ISO 9001:2000, sodelovanje z osnovnimi šolami, kadrovske novice, počitniška...

  Več  
 • Številka 8 – december 2002

  »Uspešno leto, pokojninski načrt, koncert skupine Pinocchio v KD Krško, jubilantje.«

  Več  
 • Številka 7 – julij 2002

  »Obisk Kostaka na osnovnih šolah, tiskovna konferenca, podpis eko listine v osnovni šoli XIV. Divizije Senovo, končan remont v NEK,

  Več  
 • Številka 6 – marec 2002

  »Poslovanje družbe v letu 2001, Gospodarski načrt, Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v družbi, kaj nas čaka

  Več  
 • Številka 5 – oktober 2001

  »Zapis poteka 8. seje skupščine delničarjev, nekaj o komunali, evro, pokojninska reforma.«

  Več  
 • Številka 4 – september 2001

  »Spremembe v vodstveni strukturi, rezultati poslovanja, skupščina delničarjev, povečanje plač, komunala, remont v NEK, varstvo pri delu, rekreacij...

  Več  
 • Številka 3 – april 2001

  »Predstavitev vodstva, lastninska struktura, povzetek sprememb v zadnjem času, gospodarski načrt družbe za leto 2001, stimuliranje zmanjšanja bolni...

  Več  
 • Številka 2 – avgust 1994

  »Potek lastninskega preoblikovanja, poziv upravičencem, 40 letnica podjetja, športno tekmovanje delavcev komunalnega in stanovanjskega gospodarstva S...

  Več  
 • Številka 1 – junij 1994

  »Kaj je treba vedeti o certifikatih, lastninsko preoblikovanje podjetja, shema interne razdelitve, terminski plan predvidenih aktivnosti v bodoče, bor...

  Več