Gradbeništvo je eden vodilnih sektorjev tržnih dejavnosti v družbi Kostak. V okviru širokega spektra gradbenih del družba Kostak uspešno izvaja projekte tako v Posavju kot širše – na območju vse Slovenije in tudi v tujini.

Družba Kostak v sodelovanju s hčerinskimi družbami Kostak GIP, HPG Brežice in Gitri združuje celovite storitve na področju gradbeništva – od tehnološke priprave projektov, projektiranja, arhitekturnih rešitev in pokrajinskega načrtovanja do operativne izvedbe gradnje, ki zajema geodetska dela, splošna gradbena dela, rušitvena dela ter zaključna (obrtniško-instalacijska) dela na visokih gradnjah ter infrastrukturnih in energetskih objektih.

Družba Kostak gradi na lastnem znanju, razvoju in izkušnjah ter sodelovanju pri najzahtevnejših gradbenih projektih, kot so izgradnja lastnega centra za ravnanje z odpadki, vključno s tehnološko izjemno zahtevno gradnjo sortirne linije za mešane komunalne odpadke, ki je postala vzorčni primer, na podlagi katerega podjetje podobne projekte zdaj izvaja tudi za potrebe trga.

V letu 2017 je bil zaključen do zdaj najzahtevnejši projekt industrijske infrastrukture - gradnja jezovne zgradbe Hidroelektrarne Brežice, pri kateri je bila družba Kostak vodilni partner konzorcija izvajalcev. Kostakova hčerinska družba Gitri pa je uspešno zaključila največji gradbeni projekt na področju stanovanjske gradnje - stanovanjsko sosesko Zelene Jarše v Ljubljani.

Največji projekt na področju gradbeništva, ki ga trenutno izvaja družba Kostak, je gradnja najsodobnejše sortirnice na Teznem v Mariboru, večji projekti v gradnji pa so še rekonstrukcija opreme jezu Nuklearne elektrarne Krško, gradnja nadomestnega vrtca v Brestanici, širitev pokopališča v Krškem in izgradnja vodarn v občinah Sodražica, Ribnica in Kočevje.

Zaupanje investitorjev ohranjamo s kakovostno izvedenimi projekti in izvajanjem širokega spektra gradbenih del:

Referenčni objekti:

Raznolikost projektov zahteva prilagodljivo organizacijo ter kakovostno in pravočasno izvedeno gradnjo. Te sposobnosti prepoznavajo investitorji in poslovni partnerji ter uporabniki, s katerimi sodelujemo pri strateških projektih in oblikujemo dolgoročne vizije.

V Sektorju gradenj je zaposlenih skupaj 68 zaposlenih, med njimi je 16 inženirjev gradbeništva ter gradbeni tehniki, administratorji in gradbinci.

Družba Kostak ima lastno geodetsko službo, ki izvaja meritve pred gradnjo, zakoličevanje posameznih delov objekta med gradnjo, geodetske posnetke, računanje zemeljskih mas, preverjanje izvajanja posameznih del na objektu in po končani gradnji izvedbo geodetskega načrta obstoječega stanja za PID (projekt izvedenih del).

Na območju Spodnjega Starega Gradu obratujeta tudi gramoznica in betonarna. Gramoznica Kostak zagotavlja savski gramoz različnih debelin ter zemljo, Betonarna Kostak pa omogoča proizvodnjo in dostavo vseh vrste betona.