CENIKI

KOMUNALNE STORITVE

Cenik osnovnih komunalnih storitev za področje občine Krško

Cenik osnovnih komunalnih storitev za področje Kostanjevica na Krki in del občine Šentjernej

Cenik posebnih storitev za področje občine Krško

Cenik ostalih storitev zbiranja in obdelave komunalnih odpadkov

Cenik odlaganja komunalnih odpadkov

Porazdelitev količin odlaganja odpadkov september 2018

Porazdelitve količin komunalnih odpadkov za pretekle mesece najdete pod temi ceniki.

Cenik posod za odpadke

Cenik najema in pranja kontejnerjev in posod ter drugih komunalnih storitev

Cenik za storitev izdelave vodomernega sklopa in zamenjave vodomera zaradi mehanskih poškodb

Cenik prekinitev dobave vode in začasnega priklopa ter odklopa priključka

Cenik ostalih komunalnih storitev

POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev v občini Krško

Cenik letnih najemnin za grobne prostore

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev v občini Kostanjevica na Krki

Cenik letnih najemnin za grobne prostore Kostanjevica na Krki

GRAMOZNICA STARI GRAD

Cenik materialov iz gramoznice in separacije Stari Grad

Cenik materialov iz gramoznice in separacije Stari Grad - AKCIJA

BETONARNA

Cenik svežih betonskih mešanic

CESTNE ZAPORE

Cenik izvedbe cestne zapore

OSTALE STORITVE

Cenik strojnih in prevoznih storitev

Cenik režijskih ur

Porazdelitev količin odlaganja za januar 2017

Porazdelitev količin odpadkov za februar 2017

Porazdelitev količin odpadkov za april 2017

Porazdelitev količin odpadkov za maj 2017

Porazdelitev količin odpadkov za junij 2017

Porazdelitev količin odpadkov za julij 2017

 Porazdelitev količin odlaganja za avgust 2017

Porazdelitev količin odpadkov za september 2017

Porazdelitev količin odlaganja za oktober 2017

Porazdelitev količin odlaganja za november 2017

Porazdelitev količin odlaganja odpadkov za februar 2018

Porazdelitev količin odlaganja odpadkov za marec 2018

Porazdelitev količin odlaganja odpadkov za april 2018

Porazdelitev količin odlaganja odpadkov za maj 2018

Porazdelitev količin odlaganja odpadkov za junij 2018

Porazdelitev količin odlaganja odpadkov za julij 2018

Porazdelitev količin odlaganja odpadkov za avgust 2018

Cenik osnovnih komunalnih storitev Krško 2017

Cenik osnovnih komunalnih storitev Krško 2016

Cenik osnovnih komunalnih storitev Krško 2015

Poročilo o poslovanju GJS v letu 2015 za območje občine Krško

Poročilo o poslovanju GJS v letu 2016 na območju občine Krško

Poročilo o poslovanju GJS v letu 2017 na območju občine Krško

Elaborati o oblikovanju cen storitev javnih služb: