Obvestila

Kakovost pitne vode v letu 2013 Nadzor nad pitno vodo zagotavljamo po načelih sistema HACCP (t.j. analiza tveganja in ugotavljanje kritičnih kontrolnih točk). V sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (enota Novo mesto)in skladno z določili Pravilnika o pitni vodi, opravljamo preskušanja pitne vode od zajetij pa vse do pip uporabnikov. Dodatno spremljanje ....

V skladu s 101. členom Zakona o cestah in dovoljenjem za zaporo ceste št. 371-71/2013 O605, ki ga je dne 17.10.2013 izdala Občinska uprava Krško, vas obveščamo, da bomo, dne 24.02.2014, izvedli delno zaporo občinske ceste: LC 024 011 Drnovo-Črešnjice, zaradi podaljšanja vzletne pristajalne steze in namestitev sredstev in naprav za nadzor prometa. Zapora bo ....

Obveščamo vas, da bomo z dnem 05.02.2014 ponovno izvedli popolno zaporo ceste Krško-Sotelsko-Brestanica (od Ceste 4. julija 1 do Ceste 4. julija 14) zaradi izvedbe kanalizacije in pločnikov. Zapora bo trajala do predvidoma 30.04.2014mo jo ....

Uporabnike, ki ste oddali vlogo za oprostitev izvedbe in plačila storitve prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) pozivamo, da najkasneje do 31. 1. 2014 pisno sporočite podatke o datumu in količini odstranjene gošče v letu 2013 oziroma, da v letu 2013 tega niste izvedli (izjava na zadnji strani ....

Uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz sistema za oskrbo s pitno vodo Koprivnica obveščamo, da je potrebno vodo, zaradi mikrobiološke oporečnosti, do preklica pred uporabo prekuhavati.     Navodila o prekuhavanju vode Voda naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja, naj voda ostane v isti posodi v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo ....

Vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Senovo-Brestanica obveščamo, da se v sklopu projekta Hidravlična izboljšava vodovodnih sistemov v Posavju, na območju Dobrova-Dovško, izvaja obnova obstoječega salonitnega cevovoda in gradnja novega vodohrana v Dobrovi. V času izvajanja gradbenih del bodo na omenjenem odseku postavljene polovične cestne zapore. Med izvajan....

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04 s spremembami, 9., 21., 22., 31. in 34. člen) vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja uporabnikov pitne vode na javnih vodovodih v občini Krško in Kostanjevica na Krki. VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA Vzrok neskladnosti pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju ....

Uporabnike vseh sistemov za oskrbo s pitno vodo, ki so v upravljanju družbe Kostak d.d. (javna služba oskrbe s pitno vodo v občinah Krško in Kostanjevica na Krki), skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/2004 s spremembami), Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/2012) in veljavnimi odloki o oskrbi ....