Na igrišču z umetno travo pri Stadionu Matije Gubca v Krškem so v sklopu projekta Zeleno Posavje – za naravo in zdravje postavili pitnik, ki bo svežo pitno vodo zagotavljal vsem športnikom in obiskovalcem.

       

V družbi Kostak smo v sklopu projekta Zeleno Posavje - za naravo in zdravje postavili pitnik na igrišču z umetno travo pri Stadionu Matije Gubca. Pitnik številnim mladim športnikom, ki vsakodnevno trenirajo na igrišču ter obiskovalcem zagotavlja svežo pitno vodo, ki bo še posebej v prihajajočih poletnih mesecih dobrodošla osvežitev.

Pitniki spodbujajo tudi odgovoren odnos do okolja in manjšo rabo plastenk, ki za naravne vire predstavljajo veliko obremenitev.

Projekt Zeleno Posavje – za naravo in zdravje združuje komunalna podjetja z območja celotnega Posavja in je odličen primer medsebojnega sodelovanja za skupno dobro. V družbi Kostak aktivnosti izvajamo na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki, na področju zmanjševanja količin kosovnih odpadkov in odpadne hrane ter spodbujanja rabe vode iz pipe.