Račun za komunalo v občini Kostanjevica na Krki: cena storitev nižja, omrežnina višja

Cena posamezne komunalne storitve je sestavljena iz dela storitve, ki je odvisna od obsega storitve, in fiksnega dela omrežnine. Cene storitev so se v občini Kostanjevica na Krki z aprilom znižale, kar pomeni tudi, da se bodo znižali prihodki družbe Kostak iz tega naslova. Omrežnina pa bo zaradi intenzivnih vlaganj v komunalno omrežje v preteklih letih nekoliko višja. Zbrana sredstva omrežnine so prihodek občinskega proračuna in so namenjena investicijskemu vzdrževanju komunalne infrastrukture v občini Kostanjevica na Krki.


Obvestilo uporabnikom o poračunu cen storitev odlaganja odpadkov

»Izvajalec gospodarske javne službe obdelave in odlaganja odpadkov podjetje CeROD, d. o. o., iz Novega mesta je na osnovi sklepa sveta županov 22. 2. 2018 potrdil nižjo obračunsko ceno odlaganja odpadkov za leto 2017. Višji zaračunani zneski storitve »obračun odlaganja« v letu 2017 se vrnejo uporabnikom s poračunom. Na osnovi izstavljenega dobropisa podjetja CeROD, d. o. o., smo izvedli poračun, ki je prikazan v postavki »poračun odlaganja«. Upoštevan je na računu komunalnih storitev za maj 2018.


Obvestilo glede odvoza odpadkov na praznični dan

Obveščamo vas, da v ponedeljek, 25. 6., ne bomo zbirali komunalnih odpadkov. Vsi odvozi se zamaknejo za en dan. V petek, 29. 6., bomo izvajali četrtkov in petkov urnik odvoza.


Varstvo osebnih podatkov v družbi Kostak

Nova Uredba EU 2016/679, ki je pričela veljati 25. 5. 2018, nas zavezuje k varstvu osebnih podatkov. Osebe, ki v družbi Kostak do njih dostopajo, jih uporabljajo le za namen izvajanja dejavnosti. Podatke skrbno obdelujemo ter ustrezno varujemo.

Zavedamo se, da je zasebnost za vas pomembna, zato smo sprejeli Politiko varovanja osebnih podatkov, ki je dostopna na https://www.kostak.si/politika-zasebnosti.html


Voda — za naše zdravje

Voda najbolj odžeja, blagodejno vpliva na počutje, je sveža in ves čas pod nadzorom - v vročih poletnih dneh si večkrat na dan natočite kozarec vode iz pipe.


Občinski praznik