Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Posavje, je podelila bronasto priznanje družbi Kostak za inovacijo »Priprava pitne vode iz zajetja Jama v Kostanjevici na Krki«. Inovacijo so razvili Jan Zadravec, Janko Brulc, dr. Andrea Cesar, Jože Leskovar, Darja Modic, Špela Arh Marinčič in Alen Malus.

         

O inovaciji

Na kraškem zajetju Jama v Kostanjevici na Krki je potrebno vodo zaradi njene mikrobiološke onesnaženosti in povišane motnosti pripravljati. Glavni cilj projekta je bil zagotoviti trajnostno in energetsko učinkovito pripravo pitne vode s sprejemljivimi investicijskimi in obratovalnimi stroški in z minimalnim vplivom na okolje.

Izvedli smo kombinirano napravo za pripravo pitne vode, ki zajema postopke: flokulacijo, filtriranje skozi peščeni filter, UV dezinfekcijo ter sekundarno dezinfekcijo s klorom. Postopek filtracije rešuje problem motnosti, z UV dezinfekcijo pa uničimo mikroorganizme, odporne na klor.

Priznanje inovaciji

Pomen inovacije je prepoznala tudi Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Posavje, ki je avtorjem ob slovesnosti na gradu Rajhenburg podelila bronasto priznanje. Na Območni zbornici Posavje so v letošnjem letu skupno podelili po pet bronastih in srebrnih ter štiri zlata priznanja za inovacije, ki so nastale v posavskih podjetjih.