Raba pitne vode iz javnega vodovoda in motnje pri oskrbi v poletnih mesecih

Zaradi visokih temperatur se poraba pitne vode v poletnem času močno poveča, prihaja pa tudi do večjega števila okvar na cevovodih. V primeru daljšega sušnega obdobja se bomo lahko na določenih območjih soočili s pomanjkanjem pitne vode, o čemer vas bomo obveščali. O večjih okvarah in motnjah pri oskrbi s pitno vodo bodo objave na www.kostak.si, eposavje, posavje info, FB profilu družbe Kostak oz. osebno preko SMS, če ste se naročili na prejemanje obvestil. Trudili se bomo, da bo motenj pri oskrbi s pitno vodo čim manj.

Za dodatne informacije nas pokličite na 07 48 17 225 ali 07 48 17 224 (med 7. in 15. uro). Izven rednega delovnega časa smo dosegljivi na 051 686 301.


Kanalizacija v času kratkotrajnih obilnih padavin ne zmore odvesti vse odpadne vode

Poleti se vse pogosteje pojavljajo kratkotrajni močnejši nalivi, ki jih kanalizacijsko omrežje zaradi ogromnih količin odpadne vode ni sposobno odvesti. Dalj časa trajajoči nalivi lahko povzročijo preplavitev nižje ležečih območij (ceste, podhodi in podobno). Ker so takšni hidrometeorološki pojavi praviloma napovedani, vas pozivamo, da v teh primerih preverite interno kanalizacijsko omrežje in zaščitite svojo lastnino.

Za dodatne informacije nas pokličite v rednem delovnem času na 07 48 17 228 in izven rednega delovnega časa na 051 686 302.


V času visokih temperatur odvoz odpadkov že od 5. ure zjutraj

V naslednjih mesecih bomo v primeru izredno visokih temperatur pričeli s pobiranjem odpadkov ob 5. uri zjutraj. Prosimo vas, da spremembo urnika upoštevate pri namestitvi posod za odpadke.


Odvoz kosovnih odpadkov lahko vsako gospodinjstvo naroči na 07 48 17 278 ali 07 48 17 276. Enkrat letno je izvedba storitve brezplačna.


Zbirajmo izrabljeno jedilno olje

Izrabljeno jedilno olje v naravi povzroča veliko škodo, zato ga zbiramo posebej in namenjamo nadaljnji varni predelavi. V okviru projekta ''Zeleno Posavje – za naravo in zdravje'' smo vzpostavili tri zbirne posode za izrabljeno jedilno olje, ki se nahajajo na zbiralnicah ob OŠ Jurija Dalmatina in OŠ Leskovec pri Krškem ter OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Odpadno olje v delovnem času zbiramo tudi v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.


V uspešni akciji zbrali 11.500 kg nevarnih odpadkov

Zbiralno akcijo nevarnih odpadkov smo v letošnjem letu prvič pripravili tudi v spomladanskem času. Izvedli smo jo v sodelovanju z družbo ZEOS, ki je istočasno zbirala odpadno električno in elektronsko opremo. Zbrali smo 11.500 kg nevarnih odpadkov. Drugo, jesenko akcijo, bomo izvedli predvidoma v mesecu septembru.