Odpadno jedilno olje je nevaren odpadek, ki v naravi povzroča veliko škodo, zato je nujno, da ga zbiramo in oddajamo posebej, s čimer poskrbimo za njegovo varno predelavo. V družbi Kostak smo zato vzpostavili tri zbirne posode za izrabljeno jedilno olje, dve na območju občine Krško in eno na območju občine Kostanjevica na Krki.

Odpadno jedilno olje, ki nastaja v gospodinjstvih, lahko predstavlja veliko obremenitev za naravo, če z njim ne ravnamo pravilno. Že samo kapljica olja lahko namreč onesnaži kar milijon litrov vode. Ločeno zbiranje odpadnega jedilnega olja in njegova pravilna predelava sta zato ključna za varovanje narave, hkrati pa je odpadno jedilno olje primerno za nadaljnjo predelavo. Iz njega namreč pridobivajo koristne snovi, kot so bio-dizel in glicerin, kar pomeni, da je ta odpadek lahko koristna surovina.

Zbiranje in oddaja odpadnega jedilnega olja

Do zdaj je bilo odpadno jedilno olje možno oddajati v sklopu akcij zbiranja nevarnih odpadkov ali oddajati na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, kjer ga je možno oddati kadarkoli v delovnem času centra.

V letošnjem letu pa smo v družbi Kostak v okviru projekta ''Zeleno Posavje – za naravo in zdravje'' vzpostavili tri zbirne posode za odapdno jedilno olje, ki se nahajajo na zbiralnicah ob OŠ Jurija Dalmatina in OŠ Leskovec pri Krškem ter OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki.

V prihodnje na območju obeh občin načrtujemo postavitev še okoli deset dodatnih zbirnih posod. Na ta način želimo občanom omogočiti še lažji način oddaje tega nevarnega odpadka.

Zbiranje in oddaja odpadnega jedilnega olja je enostavno – zbirate ga lahko v plastenkah, steklenicah ali posebnih posodah, namenjenih izrabljenemu jedilnemu olju, nato pa vsebino prelijete v zbirno posodo ali oddate na zbirno mesto.

Pomembno: v zbirno posodo za odpadno jedilno olje spada zgolj jedilno olje iz gospodinjstev. Motorna ali druga olja v zbirno posodo ne spadajo, saj ga onesnažijo in s tem onemogočijo nadaljnjo predelavo te surovine.