Danes obeležujemo mednarodni dan brez plastične vrečke, tega tako vsakdanjega predmeta, ki je velik onesnaževalec okolja. Ob današnjem dnevu zato opozarjamo na zmanjševanje uporabe in nadomeščanje plastičnih vrečk za enkratno uporabo z naravi prijaznejšimi vrečkami ali torbami.

Poraba nakupovalnih vrečk znaša od 500 do 1000 milijard vrečk na leto, kar pomeni več kot milijon vrečk vsako minuto. Povprečna uporaba plastične vrečke za enkratno uporabo traja 25 minut, po tem pa vrečka po navadi postane odpadek, ki pogost pristane v naravi. 

Da je to težava tudi v našem okolju, lahko opazimo ob bregovih Save in Krke, kjer so plastične vrečke po vejah tako pogost pojav kot odpadne plastenke na nabrežju.

Posledice v naravi

Plastične vrečke še posebej ogrožajo oceane oziroma morske živali, saj predstavljajo možnost zadušitve ali zastrupitve, še večjo nevarnost pa predstavlja počasno razpadanje vrečk na mikro delce. Slednji so nevidni onesnaževalci, ki jih je nemogoče očistiti, skozi morske živali pa prehajajo v prehranjevalno verigo vse do človeka. Posledice tega onesnaženja so dolgoročne in nepredvidljive, saj se plastika v naravi razgraja tudi do 1000 let.

Spremembe zakonodaje za zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk

Škodljivosti plastičnih vrečk se vse bolj zavedamo tako doma kot v svetu. Številne države v svetu so plastične vrečke prepovedale oziroma uvedle visoke dajatve na njihovo uporabo. Tem zgledom sledi tudi Slovenija, saj je vlada v lanskem letu sprejela spremembo uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, s katero je v slovenski pravni red prenesla evropsko direktivo glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Tako že prihodnje leto v trgovinah ne bo več na mogoče dobiti brezplačnih plastičnih vrečk za enkratno uporabo, kar naj bi nekoliko zajezilo njihovo uporabo.

Ukrepajmo tudi sami

Pri zmanjševanju količine odpadnih plastičnih vrečk lahko pomaga tudi vsak izmed nas – s ponovno uporabo tistih, ki jih že imamo, z načrtnim izogibanjem uporabe plastičnih vrečk in njihovem nadomeščanju z okolju prijaznejšimi nosilnimi vrečkami ter doslednim odlaganjem vrečk v posode za odpadke namesto v naravo.