V Sektorju komunale so prvo julijsko sredo namenili delovni akciji, v okviru katere je 57 sodelavcev čistilo okolico vodovodnih in kanalizacijskih objektov, ekoloških otokov ter pokopališč in nekatere obcestne površine v občinah Krško in Kostanjevica na Krki.

       

57 Kostakovcev je prvo julijsko sredino popoldne namenilo čiščenju okolice in skrbi za naravo ter druženju s kolegi iz različnih sektorjev. 15 ekip se je odpravilo na različne lokacije v občinah Krško in Kostanjevica na Krki. Čistili smo okolico 15 vodovodnih objektov in 12 objektov kanalizacije, očistili smo 7 pokopališč ter hkrati čistili tudi obcestne površine v bližini objektov.

      

Ob delovni akciji se je izkazalo, da se na nekaterih območjih, predvsem pri določenih ekoloških otokih, pojavlja veliko odpadkov, ki so bili namesto v posode odvrženi v naravo. To še posebej velja za nevarne odpadke, kot so izrabljene baterije, ki z odlaganjem v naravo predstavljajo veliko nevarnost za zdravje narave in ljudi.

Hkrati pa ugotavljamo, da je stanje okoli objektov vodovoda in kanalizacije, predvsem pri objektih, ki so locirani ob cestah, boljše kot v preteklosti, kar pomeni, da se tudi v skupnosti vse bolj zavedamo pomena odgovornega odnosa do okolja.