Na Teznem v Mariboru so včeraj, 5. julija 2018, namenu predali objekt za predobdelavo mešanih komunalnih odpadkov oziroma center za pripravo sekundarnih surovin, ki smo ga je zgradili v družbi Kostak. Mariborska Snaga je v projekt izgradnje ene najsodobnejših sortirnic v Evropi za gradbeni in tehnološki del vložila 12,5 milijona evrov.

Gradnja sortirnice na Tržaški cesti v Mariboru se je začela konec lanskega avgusta, zaključila pa konec letošnjega maja. Že v začetku maja so se na objektu pričeli poskusni zagoni tehnološke opreme - sortirne linije, 22. junija 2018 je sortirnica začela z enoletnim poskusnim obratovanjem, včeraj pa so jo tudi uradno slovesno predali namenu.

Območje sortirnice zajema objekt velikosti 4.500 m2 ter nadkrite in odprte skladiščne prostore v velikosti 1.300 m2. V okviru projekta gradnje smo zgradili še novo transformatorsko postaja in SN vod, komunalno infrastrukturo in komunikacijske poti skladno z okoljevarstvenimi zahtevami in pogoji soglasodajalcev ter zunanje ureditve.

Izgradnja je vključevala tudi sistem odpraševanja iz posameznih enot oz. delov objekta preko zunanjih filtrov, vse potrebne elektro in strojne instalacije ter požarno varovanje in video nadzorom tehnološkega procesa.

Cilj izgradnje objekta je zmanjševanje količin odloženih odpadkov in s tem varovanje narave ter ponovna uporaba recikliranih materialov in surovin. Na novi sortirnici je v eni izmeni mogoče predelati 40.000 ton mešanih komunalnih odpadkov na leto. 

Glavni izvajalec in koordinator vseh gradbenih, obrtniških in instalacijskih del je bila družba Kostak, sodelovali pa sta še dve krški družbi, podjetje Kostak GIP, ki je izdelalo projektno dokumentacijo, in podjetje Willy Stadler kot dobavitelj tehnološke opreme.