Ulica Anke Salmičeve v teh mesecih dobiva novo podobo z urejeno kanalizacijo in preplastitvijo cestišča. Zaradi gradbenih del pa je na nekaterih mestih onemogočen dostop službe za odvoz komunalnih odpadkov, zato prebivalce na tem območju prosimo, da na dan zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov svoje posode oddajajo na najbližje možno dostopno odjemno mesto (sosed, cesta, pločnik ipd.), kjer cesta ne bo v gradnji. Tako bo naša služba za odvoz odpadkov lahko prevzela in izpraznila nastavljene posode.

V poletnem času smo zaradi visokih temperatur odpadke začeli odvažati že ob 5. uri zjutraj, zato vas prosimo, da pravočasno namestite posode.

Zahvaljujemo se za razumevanje.