V dolini reke Zale na cesti Idrija – Godovič sodelujemo pri zaščiti brežin nad cesto, ki že več let zaradi padajočih skal in kamenja predstavlja nevarnost za voznike. Na tem cestnem odseku je bilo zaradi nenadno sproženega kamenja z brežine že več težjih prometnih nesreč.

Dela, ki potekajo nad voziščem, so zaradi sprožanja nevarnih skal, poseka dreves na strmini in vrtanja sider za lovilno ograjo zelo zahtevna, zato jih izvajamo v sodelovanju z izkušenimi alpinisti.

Do 20. avgusta je predvidena popolna zapore te ceste. V času zapore je obvoz za osebna in tovorna vozila do 7,5 tone urejen skozi Žiri, za tovorna vozila nad omenjeno težo pa prek Nove Gorice - Tolmina - Mosta na Soči ali pa skozi Logatec.

Od 21. avgusta je za nadaljevanje del predvidena polovična zapora ceste, ki bo trajala do zaključka projekta v začetku decembra. Dela v zelo zahtevnih razmerah potekajo v dveh izmenah ob vsakem vremenu vse dni v tednu, saj se izvajalci P.E.D Sava, d. o. o., Bakti, Miha Doles, s. p., in Kostak, d. d.,  trudimo, da bodo dela opravljena v dogovorjenem roku.