V družbi Kostak smo v poletnih mesecih obiskali romsko naselje Kerinov Grm, kjer smo sodelovali pri dveh predstavitvah o pravilnem ločevanju odpadkov. Predstavitve smo pripravili v sodelovanju z Večnamenskim romskim centrom DROM, v okviru projekta Skupaj za znanje.

Predstavili smo dejavnosti družbe Kostak ter se podrobneje posvetili ustreznemu ločevanju komunalnih odpadkov. Predstavitve so bile namenjene predvsem otrokom in mladostnikom, ki so si z zanimanjem ogledali pravilno ravnanje z odpadki.

V okviru projekta smo v naselju postavili ekološki otok, kjer stanovalci lahko ustrezno ločeno odlagajo svoje komunalne odpadke, koš za ločeno zbiranje odpadkov pa smo namestili tudi v tamkajšnjem vrtcu.