HPG Brežice, d. o. o., hčerinsko podjetje delniške družbe Kostak, izvaja v zbirnem centru »Skladišče Cundrovec« zbiranje odpadkov v skladu z Uredbo o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, s sprem.).

Podjetje zbira oziroma predhodno skladišči nenevarne odpadke v zbirnem centru, v katerem se odpadki raztovorijo za namen priprave za prevoz do kraja njihove obdelave. V zbirnem centru se odpadki ne odlagajo in/ali predelujejo, temveč le začasno skladiščijo kmetijski odpadki in odpadki po mehanski obdelavi odpadkov (gorivo iz odpadkov), in sicer v zaprtih prostorih oziroma ustrezno pokriti, tako da ni negativnih vplivov na okolje (zrak, vode).

Odpadki se zbirajo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, saj je družba za zbiranje pridobila dovoljenje za skladiščenje odpadkov (vpis v evidenco zbiralcev odpadkov) št. 35469-1/2017-8, z dne 22. 5. 2018, izdano s strani Agencije za okolje Republike Slovenije.