Kakšno vodo pijemo v letu 2018?

Zdravstvena ustreznost pitne vode je zagotovljena z učinkovitim nadzorom kakovosti od izvira do pipe uporabnika.

V prvi polovici letošnjega leta je bilo v sklopu notranjega nadzora pitne vode izvedenih 200 analiz. Rezultati zdravstvenega nadzora pitne vode na vodovodih, ki jih upravljamo na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki, kažejo, da je več kot 96 % vseh odvzetih vzorcev vode ustreznih.

Za več informacij o kakovosti vode nas lahko pokličete na 07 48 17 224, enota Oskrba s pitno vodo - kakovost pitne vode. Prijavite pa se lahko tudi na SMS obveščanje, obrazec najdete na povezavi https://www.kostak.si/images/sms_prijava.pdf
Obrazec lahko izpolnite tudi v sprejemni pisarni na sedežu družbe.


Kaj lahko sami storimo za zaščito vodnih virov?

K varovanju vodnih virov lahko prispeva vsak posameznik. Zavedati se moramo, da s svojim ravnanjem vplivamo na okolje, zato:

  • čistilna in pralna sredstva uporabljajmo zmerno,
  • izbirajmo naravna sredstva za čiščenje,
  • nevarnih snovi nikoli ne zlivajmo v kanalizacijo ali naravo,
  • odpadkov ne mečimo v okolje,
  • vrnimo okolju čimbolj čisto vodo.

Več informacij je na voljo na naši spletni strani https://www.kostak.si/skrb-za-zascito-vodnih-virov.html.


Kdaj in zakaj je potrebno ukiniti greznico?

Lastniki obstoječih objektov na območju že zgrajene kanalizacije in vsi, ki se na novo priključujete na javno kanalizacijo, morate ob priključitvi ukiniti obstoječo greznico. Ob prevezavi hišnega priključka je potrebno povezati cev hišnega priključka preko revizijskega jaška na javno kanalizacijo.

Greznico je potrebno izprazniti, očistiti in porušiti ali pa jo lahko uporabljate kot zbiralnik padavinskih voda. Če greznice ne ukinete, ta deluje kot zadrževalnik gostejših in trdnih odpadnih snovi. Naročilo praznjenja greznične gošče pomeni dodaten strošek za uporabnika, ki v sklopu mesečnega računa že plačuje storitev odvajanja in čiščenje odpadnih voda.

V primeru, da potrebujete nasvet glede ukinitve greznice nas pokličite na 07 48 17 228.


Priloga k položnici: Urnik zbiralne akcije nevarnih odpadkov iz gospodinjstev