Učenci četrtega in petega razreda Osnovne šole Podbočje so včeraj obiskali Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.

Naši sodelavci so jim predstavili delovanje centra in objekte, ki se na centru nahajajo, ter sistem zbiranja in odvoza odpadkov.

Po predstavitvi so si ogledali še delo na sortirni liniji in spoznavali, zakaj je zmanjševanje in ločevanje odpadkov pomembno ekološko ravnanje vsakega posameznika.