»Združuj in učinkovito potuj« je slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki v ospredje postavlja združevanje različnih možnosti, s katerimi lahko skrajšamo potovalni čas in znižamo transportne stroške.

Med 16. in 22. septembrom bomo obeležili tradicionalni Evropski teden mobilnosti.  Vsakega 22. septembra lokalne skupnosti po vsej Evropi predstavijo svoja mestna središča v drugačni luči in izvedejo ključne dejavnosti, namenjene omejevanju avtomobilskega prometa na določenih območjih, spodbujanju uporabe trajnostnih oblik prevoza in ozaveščanju prebivalcev o vplivih njihove izbire potovalnega načina.

Aktivnosti vsakoletno pripravljajo tudi na Občini Krško, akciji pa smo se pridružili tudi v družbi Kostak. Zaposlene spodbujamo k trajnostnim oblikam transporta in prevoza na delo, v dneh med 17. in 21. septembrom pa se bodo v okviru akcije »S kolesom ali peš v službo« tisti, ki imajo to možnost, na delo vsak dan pripeljali s kolesom ali prišli peš.